Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,3 16,5 15,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,1 1,6 2,0
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,6 5,4 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,1 10,2 8,3
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,4 17,0 18,1
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,2 20,0 19,4
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,7 21,7 19,5
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,3 21,3 20,8
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,9 23,4 20,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 22,8 23,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,9 25,0 23,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no