Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle videregående skoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,6 15,9 15,2 14,4 13,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,3 2,4 2,6 2,6 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,7 5,4 5,2 5,0 4,8
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,9 8,0 7,6 7,4 7,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,2 17,8 16,8 15,4 14,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 19,5 19,1 17,8 16,7
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 20,7 19,4 18,4 16,8
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,1 20,6 20,0 18,4 17,7
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 21,4 19,7 19,0 17,8
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 21,0 20,8 18,8 18,6
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,7 20,6 20,1 19,8 18,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no