Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Mysen videregående skole
Hermann Thoresens gate 8
1850 MYSEN
Org.nr 974544512
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

- 24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Mysen videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 10,3 12,7 7,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Mysen videregående skole
Viken fylke
Nasjonalt 8,3 9,0 7,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no