Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle videregående skoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,8 15,0 14,1 13,3 12,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,3 1,6 1,1 2,3 1,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,0 4,9 4,7 4,7 4,3
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,3 9,4 8,3 7,5 7,6
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,9 16,8 15,3 13,8 13,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,1 18,0 17,5 17,1 14,4
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,5 19,2 18,1 16,7 15,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,1 18,5 19,1 17,4 17,0
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,7 20,2 17,7 18,1 17,8
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 22,0 20,0 17,5 18,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,7 21,5 21,5 19,3 18,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no