Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle videregående skoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,7 15,8 15,0 14,1 13,3
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 1,2 2,3 1,6 1,1 2,3
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,5 6,0 4,9 4,7 4,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,3 9,3 9,4 8,3 7,5
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,2 17,9 16,8 15,3 13,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,1 19,1 18,0 17,5 17,1
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,2 19,5 19,2 18,1 16,7
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 20,1 18,5 19,1 17,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,9 21,7 20,2 17,7 18,1
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,3 21,4 22,0 20,0 17,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,9 22,7 21,5 21,5 19,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no