Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Kristiansund videregående skole
Sankthanshaugen 2
6514 KRISTIANSUND N
Org.nr 974576589
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 12,8 14,4 10,9
Nasjonalt 13,7 15,9 11,4
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 1,5 1,8 1,2
Nasjonalt 2,4 2,6 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,0 4,6
Nasjonalt 4,8 4,2 5,3
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 7,6 9,4 5,8
Nasjonalt 7,0 8,3 5,6
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 13,8 15,8 11,4
Nasjonalt 14,8 16,5 13,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 14,4 17,5 11,0
Nasjonalt 16,7 19,9 13,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 15,4 18,0 12,5
Nasjonalt 16,8 19,6 13,8
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 17,0 18,3 15,6
Nasjonalt 17,7 20,6 14,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 17,8 19,7 15,5
Nasjonalt 17,8 20,6 14,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 18,5 20,2 16,4
Nasjonalt 18,6 21,7 15,1
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Kristiansund videregående skole
Møre og Romsdal fylke 18,2 19,1 17,2
Nasjonalt 18,4 21,7 15,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no