Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,9 14,5 14,2 13,4 12,6
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 1,9 1,9 2,4 1,9 1,7
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,9 4,4 4,5 4,2 3,5
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,2 7,5 7,9 7,5 6,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,5 17,9 16,5 15,1 15,3
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,3 18,6 18,7 16,4 15,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,3 19,1 18,3 18,1 15,5
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,6 18,2 18,0 17,2 16,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,6 19,2 17,6 16,9 16,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,2 17,8 18,5 16,5 15,7
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,1 18,1 17,3 17,5 15,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no