Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,4 15,4 14,9 14,5 14,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 1,6 2,1 1,9 1,9 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,8 5,1 4,9 4,4 4,5
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,6 7,8 8,2 7,5 7,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,0 20,8 18,5 17,9 16,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,1 20,2 19,3 18,6 18,7
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,9 21,2 19,3 19,1 18,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,9 19,9 19,6 18,2 18,0
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,5 19,2 18,6 19,2 17,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,1 17,6 18,2 17,8 18,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,5 17,8 17,1 18,1 17,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no