Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke
Alle videregående skoler med adresse i Hedmark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,3 18,7 18,5 17,6 16,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,1 2,7 2,0 2,3 2,3
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,9 5,5 6,9 5,3 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,7 9,3 8,7 9,7 7,6
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,4 22,0 21,2 17,5 18,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,4 22,1 22,6 21,5 19,0
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,4 24,6 23,3 23,1 21,5
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,2 26,1 24,5 23,1 22,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,6 24,5 26,0 24,5 22,8
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,8 25,8 24,8 25,7 24,2
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,3 26,5 26,4 24,8 24,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no