Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Greveskogen videregående skole
Eikveien 2
3122 TØNSBERG
Org.nr 974574993
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestfold og Telemark fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,4 16,7 12,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 2,6 2,8 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 5,0 4,6 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 7,4 8,9 5,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 15,4 17,7 13,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 17,8 20,8 14,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,4 21,5 15,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,4 21,2 15,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 19,0 22,2 15,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,8 21,9 15,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Greveskogen videregående skole
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 19,8 22,8 16,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no