Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Danielsen videregående skole (privat)
Nygaten 8
5017 BERGEN
Org.nr 873159642
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Foreningen Danielsen videregående skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 15,2 17,6 12,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 2,6 3,2 2,1
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 5,2 4,7 5,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 7,6 9,4 5,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 18,9 14,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 19,1 22,2 15,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 19,4 22,5 16,0
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 20,0 23,2 16,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 19,7 23,1 16,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 20,8 24,0 17,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Danielsen videregående skole (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 20,1 23,2 16,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no