Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke
Alle videregående skoler med adresse i Buskerud fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,4 19,1 18,5 17,9 17,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,2 2,4 2,6 3,2 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,6 5,8 5,9 6,4 5,1
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 11,3 11,2 9,4 8,8 8,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,3 23,9 21,7 19,6 17,9
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,2 24,9 24,1 23,1 21,7
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,1 25,1 24,1 23,7 24,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,9 24,1 25,1 24,2 24,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,9 25,6 24,2 24,0 23,4
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,8 25,1 25,8 24,2 24,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,9 25,6 24,7 24,8 23,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no