Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Bjørkelangen videregående skole
1940 BJØRKELANGEN
Org.nr 974587602
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 13,8 16,1 11,3
Nasjonalt 15,2 17,6 12,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 2,7 3,5 1,9
Nasjonalt 2,6 3,2 2,1
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 5,6 4,6 6,7
Nasjonalt 5,2 4,7 5,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 5,0 5,9 4,2
Nasjonalt 7,6 9,4 5,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 15,2 17,4 12,9
Nasjonalt 16,8 18,9 14,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 18,1 21,0 14,8
Nasjonalt 19,1 22,2 15,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 18,0 21,7 13,8
Nasjonalt 19,4 22,5 16,0
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 19,5 22,6 16,1
Nasjonalt 20,0 23,2 16,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 18,7 22,8 14,2
Nasjonalt 19,7 23,1 16,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 19,9 23,8 15,8
Nasjonalt 20,8 24,0 17,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Bjørkelangen videregående skole
Akershus fylke 19,5 22,4 16,3
Nasjonalt 20,1 23,2 16,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no