Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Bergen katedralskole
Kong Oscars gate 36
5017 BERGEN
Org.nr 874557102
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Enhet
Bergen katedralskole Geografisk Annen skole