Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Aust-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,7 16,4 16,2 15,9 15,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,2 2,2 3,0 2,5 3,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,1 6,6 5,7 5,4 5,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,9 8,0 8,6 7,8 6,6
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,5 17,0 17,5 17,9 15,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,6 22,5 19,8 20,5 20,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,2 21,3 21,2 20,6 18,0
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,7 22,8 22,3 20,1 19,7
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,2 21,3 22,2 21,1 19,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,7 22,3 21,4 22,1 20,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,1 21,7 22,0 21,5 21,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no