Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Aust-Agder fylke
Alle videregående skoler med adresse i Aust-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,9 17,6 17,7 16,4 16,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,0 2,7 2,2 2,2 3,0
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,5 5,4 5,1 6,6 5,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,2 11,2 10,9 8,0 8,6
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,9 22,2 22,5 17,0 17,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,2 23,4 24,6 22,5 19,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,8 22,6 23,2 21,3 21,2
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,1 22,4 21,7 22,8 22,3
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,9 22,3 23,2 21,3 22,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,1 23,8 22,7 22,3 21,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,8 22,3 23,1 21,7 22,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no