Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Amalie Skram videregående skole
Lungegårdskaien 40
5015 BERGEN
Org.nr 999546560
Offentlig skole
Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier

- 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Amalie Skram videregående skole
Vestland fylke
Nasjonalt 10,6 13,3 7,7
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Amalie Skram videregående skole
Vestland fylke
Nasjonalt 7,8 8,4 7,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no