Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,1 14,7 14,2 13,8 13,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,0 2,1 2,4 2,7 2,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,3 6,1 5,6 5,6 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,5 6,4 5,3 5,0 5,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,3 16,4 17,0 15,2 14,4
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,8 19,4 17,3 18,1 16,1
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,6 19,9 19,4 18,0 17,9
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 20,2 19,6 19,5 17,3
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,8 20,4 19,6 18,7 19,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,2 21,1 20,5 19,9 18,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,5 20,8 20,3 19,5 19,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no