Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,7 14,2 13,8 13,2 12,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,1 2,4 2,7 2,5 2,3
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,1 5,6 5,6 5,4 5,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,4 5,3 5,0 5,9 5,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,4 17,0 15,2 14,4 14,2
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,4 17,3 18,1 16,1 15,9
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,9 19,4 18,0 17,9 16,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,2 19,6 19,5 17,3 18,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,4 19,6 18,7 19,0 17,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,1 20,5 19,9 18,8 19,1
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,8 20,3 19,5 19,2 19,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no