Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle videregående skoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,6 15,1 14,7 14,2 13,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,4 2,0 2,1 2,4 2,7
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,5 6,3 6,1 5,6 5,6
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,7 6,5 6,4 5,3 5,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,9 18,3 16,4 17,0 15,2
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,7 18,8 19,4 17,3 18,1
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,3 20,6 19,9 19,4 18,0
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,1 21,0 20,2 19,6 19,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,3 20,8 20,4 19,6 18,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,4 21,2 21,1 20,5 19,9
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,9 21,5 20,8 20,3 19,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no