Skolebidrag - bestått

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Les mer om skolebidragsindikatorer og hvordan de beregnes på udir.no

Indikator og nøkkeltall Alle trinn Vg1 Vg2 Vg3
Skolebidrag - årsbestått
Agder fylke -1,5 -3,0 -1,0 -0,6
Innlandet fylke 2,1 1,5 2,7 2,0
Møre og Romsdal fylke 1,7 1,6 3,0 0,7
Nordland fylke 1,5 -0,1 2,5 2,0
Norske skoler i utlandet
Oslo fylke -1,8 -1,5 -3,2 -0,6
Rogaland fylke -1,6 -0,7 -2,7 -1,4
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 0,4 1,6 1,3 -1,1
Trøndelag - Trööndelage fylke -0,1 0,7 2,0 -2,3
Vestfold og Telemark fylke -1,0 -0,6 -1,4 -1,0
Vestland fylke -0,9 -1,2 -0,6 -0,9
Viken fylke 0,7 0,6 0,4 1,1
Indikator og nøkkeltall Alle trinn Vg1 Vg2 Vg3
Faktisk årsbestått
Agder fylke 91,1 91,3 91,1 90,9
Innlandet fylke 94,1 95,4 94,0 93,1
Møre og Romsdal fylke 94,8 95,4 96,1 93,4
Nordland fylke 94,3 94,4 94,3 94,3
Norske skoler i utlandet
Oslo fylke 90,5 92,2 88,3 91,0
Rogaland fylke 93,1 94,3 91,4 93,5
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 92,7 94,9 93,6 90,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 92,1 94,4 93,1 89,4
Vestfold og Telemark fylke 90,8 92,3 89,7 90,5
Vestland fylke 91,6 93,3 91,1 90,7
Viken fylke 93,6 94,4 92,7 93,6
Forventet årsbestått
Agder fylke 92,5 94,3 92,1 91,5
Innlandet fylke 91,9 93,8 91,3 91,1
Møre og Romsdal fylke 93,1 93,8 93,1 92,7
Nordland fylke 92,8 94,4 91,8 92,3
Norske skoler i utlandet
Oslo fylke 92,3 93,7 91,5 91,6
Rogaland fylke 94,7 95,0 94,1 94,9
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 92,3 93,2 92,3 91,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 92,2 93,8 91,1 91,8
Vestfold og Telemark fylke 91,8 92,9 91,1 91,4
Vestland fylke 92,6 94,5 91,7 91,7
Viken fylke 92,9 93,8 92,3 92,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no