Skolebidrag - bestått

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Les mer om skolebidragsindikatorer og hvordan de beregnes på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Skolebidrag - årsbestått
Agder fylke -1,0
Akershus fylke (utgått) 0,9 -0,5 0,2 1,0
Aust-Agder fylke (utgått) -2,2 1,1 -3,7 -2,0
Buskerud fylke (utgått) -1,8 0,7 -2,4 2,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) -4,3 6,0 0,2 1,3
Hedmark fylke (utgått) 4,6 4,4 3,4 6,7
Hordaland fylke (utgått) -1,9 -1,2 -0,7 0,0
Innlandet fylke 2,7
Møre og Romsdal fylke 3,4 3,4 4,4 5,3 3,0
Nordland fylke 2,4 5,6 2,7 0,1 2,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,6 4,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) -0,8 1,9 2,1 2,8
Oslo fylke -1,7 -3,7 -3,0 -2,7 -3,2
Rogaland fylke -2,1 -1,4 -2,0 -1,1 -2,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,4 3,5 2,5 -3,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,4 0,0
Telemark fylke (utgått) 1,9 -3,1 1,5 0,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 1,3
Troms Romsa fylke (utgått) -1,6 -1,0 4,0 0,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 1,6 0,7 2,0
Vest-Agder fylke (utgått) 2,5 0,2 0,7 1,1
Vestfold fylke (utgått) -1,1 -4,5 -1,3 -1,0
Vestfold og Telemark fylke -1,4
Vestland fylke -0,6
Viken fylke 0,4
Østfold fylke (utgått) -0,1 -0,9 0,4 -1,4
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Faktisk årsbestått
Agder fylke 91,1
Akershus fylke (utgått) 90,0 88,6 88,4 89,9
Aust-Agder fylke (utgått) 83,6 86,5 83,3 84,4
Buskerud fylke (utgått) 86,1 88,9 83,8 88,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 78,4 88,6 84,7 86,0
Hedmark fylke (utgått) 87,0 89,7 88,3 92,1
Hordaland fylke (utgått) 85,0 87,6 86,4 87,7
Innlandet fylke 94,0
Møre og Romsdal fylke 91,3 92,2 93,7 94,8 96,1
Nordland fylke 86,8 89,9 88,9 88,7 94,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 90,1 90,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 84,4 89,3 89,0 90,8
Oslo fylke 83,8 81,2 82,6 84,1 88,3
Rogaland fylke 87,3 88,8 87,2 90,0 91,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 91,8 91,3 90,0 85,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 88,4 87,3
Telemark fylke (utgått) 87,1 83,2 87,5 86,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 93,6
Troms Romsa fylke (utgått) 86,6 84,9 88,5 88,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 88,9 88,2 93,1
Vest-Agder fylke (utgått) 86,9 88,1 87,4 87,2
Vestfold fylke (utgått) 84,1 82,9 85,8 85,9
Vestfold og Telemark fylke 89,7
Vestland fylke 91,1
Viken fylke 92,7
Østfold fylke (utgått) 85,1 85,1 87,4 85,5
Forventet årsbestått
Agder fylke 92,1
Akershus fylke (utgått) 89,1 89,1 88,2 88,9
Aust-Agder fylke (utgått) 85,7 85,3 87,0 86,4
Buskerud fylke (utgått) 87,9 88,2 86,2 86,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 82,7 82,7 84,5 84,6
Hedmark fylke (utgått) 82,4 85,3 85,0 85,4
Hordaland fylke (utgått) 86,8 88,8 87,1 87,7
Innlandet fylke 91,3
Møre og Romsdal fylke 87,9 88,8 89,3 89,5 93,1
Nordland fylke 84,4 84,3 86,2 88,6 91,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 86,4 86,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 85,2 87,4 86,8 88,0
Oslo fylke 85,4 85,0 85,6 86,8 91,5
Rogaland fylke 89,4 90,2 89,2 91,1 94,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 88,4 87,8 87,6 89,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 87,1 87,3
Telemark fylke (utgått) 85,2 86,3 86,0 86,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 92,3
Troms Romsa fylke (utgått) 88,2 85,8 84,5 88,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 87,3 87,5 91,1
Vest-Agder fylke (utgått) 84,4 87,9 86,7 86,1
Vestfold fylke (utgått) 85,2 87,4 87,0 86,8
Vestfold og Telemark fylke 91,1
Vestland fylke 91,7
Viken fylke 92,3
Østfold fylke (utgått) 85,3 86,0 87,0 86,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no