Skolebidrag - bestått

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Les mer om skolebidragsindikatorer og hvordan de beregnes på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Skolebidrag - årsbestått
Agder fylke -0,9
Akershus fylke (utgått) 3,1 2,1 2,4 -0,4
Aust-Agder fylke (utgått) -0,5 3,1 -2,5 1,2
Buskerud fylke (utgått) -0,8 -1,5 -0,2 0,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) -3,9 -4,2 0,0 -1,5
Hedmark fylke (utgått) 2,3 3,9 5,8 3,9
Hordaland fylke (utgått) -1,9 -3,3 -1,9 -1,7
Innlandet fylke 1,3
Møre og Romsdal fylke 0,6 2,7 1,2 2,6 0,4
Nordland fylke 0,1 1,3 2,0 1,0 0,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1,6 1,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) -1,7 2,2 3,1 0,6
Oslo fylke -2,2 -3,6 -4,6 -5,7 -4,1
Rogaland fylke -0,2 -0,7 -1,4 2,3 -0,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,1 3,7 3,5 0,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) -0,2 -0,7
Telemark fylke (utgått) 2,6 -2,3 -1,8 -1,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 1,9
Troms Romsa fylke (utgått) -3,9 0,6 1,8 0,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 0,6 -0,7 0,4
Vest-Agder fylke (utgått) -1,6 -2,1 -2,1 -1,5
Vestfold fylke (utgått) -1,1 -2,4 -4,5 -2,8
Vestfold og Telemark fylke -3,6
Vestland fylke -1,2
Viken fylke 2,0
Østfold fylke (utgått) -1,2 -2,9 -1,5 -1,0
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Faktisk årsbestått
Agder fylke 87,3
Akershus fylke (utgått) 84,1 84,1 84,5 84,3
Aust-Agder fylke (utgått) 78,1 82,1 80,0 85,5
Buskerud fylke (utgått) 81,5 82,3 83,3 85,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 75,5 77,8 79,6 82,0
Hedmark fylke (utgått) 81,4 83,7 84,9 87,1
Hordaland fylke (utgått) 79,9 79,6 81,7 84,9
Innlandet fylke 89,5
Møre og Romsdal fylke 82,9 85,6 84,4 87,1 89,6
Nordland fylke 81,7 83,1 85,5 87,0 89,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 83,0 84,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 79,1 84,0 84,4 85,7
Oslo fylke 74,9 74,1 73,4 74,4 81,7
Rogaland fylke 83,8 85,2 84,4 88,7 89,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 88,1 90,7 89,1 88,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 80,9 81,2
Telemark fylke (utgått) 81,1 79,5 78,3 80,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 89,1
Troms Romsa fylke (utgått) 76,9 79,0 83,3 85,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 83,8 83,9 88,7
Vest-Agder fylke (utgått) 79,1 79,3 78,8 82,8
Vestfold fylke (utgått) 79,1 80,5 78,1 80,7
Vestfold og Telemark fylke 82,6
Vestland fylke 88,9
Viken fylke 90,3
Østfold fylke (utgått) 78,9 78,3 80,8 83,9
Forventet årsbestått
Agder fylke 88,1
Akershus fylke (utgått) 81,0 82,0 82,1 84,7
Aust-Agder fylke (utgått) 78,6 79,0 82,5 84,3
Buskerud fylke (utgått) 82,3 83,8 83,6 85,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 79,4 81,9 79,6 83,5
Hedmark fylke (utgått) 79,1 79,8 79,1 83,2
Hordaland fylke (utgått) 81,8 82,9 83,6 86,7
Innlandet fylke 88,1
Møre og Romsdal fylke 82,3 82,9 83,2 84,4 89,2
Nordland fylke 81,6 81,9 83,5 86,0 89,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 81,4 82,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 80,8 81,8 81,3 85,1
Oslo fylke 77,2 77,6 78,0 80,1 85,8
Rogaland fylke 84,0 85,9 85,8 86,4 90,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 85,1 86,9 85,7 88,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 81,1 81,9
Telemark fylke (utgått) 78,5 81,8 80,1 81,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 87,2
Troms Romsa fylke (utgått) 80,8 78,4 81,5 84,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 83,2 84,6 88,2
Vest-Agder fylke (utgått) 80,7 81,4 80,9 84,4
Vestfold fylke (utgått) 80,3 82,9 82,6 83,5
Vestfold og Telemark fylke 86,2
Vestland fylke 90,1
Viken fylke 88,3
Østfold fylke (utgått) 80,0 81,1 82,4 84,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no