Gjennomføring

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 2013
Fullført og bestått på normert tid (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 81,6 80,5 79,3 81,3 83,0
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 80,1 75,9 72,8 76,7 79,0
Buskerud fylke (UTGÅTT) 71,3 77,1 75,7 74,5 78,6
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 55,5 63,3 66,9 60,1 67,1
Hedmark fylke (UTGÅTT) 77,3 77,8 75,8 77,4 80,5
Hordaland fylke (UTGÅTT) 74,7 76,7 75,7 77,1 77,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 75,6 75,0 77,7 78,8 81,9
Nordland fylke 71,6 69,8 72,3 68,8 75,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 81,2 79,3 76,6 82,5 81,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 77,7 79,2 81,3 79,7 79,7
Oslo fylke 76,2 76,5 75,1 75,5 78,1
Rogaland fylke 78,0 77,1 75,1 77,2 82,3
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 80,9 85,9 82,5 83,4 86,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 77,4 73,9 74,5 75,6 78,8
Telemark fylke (UTGÅTT) 72,3 70,2 71,9 75,6 77,7
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 71,0 70,2 68,1 72,0 75,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 79,0 76,1 75,6 75,3 80,8
Vestfold fylke (UTGÅTT) 72,3 77,7 75,1 77,9 79,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 74,4 77,5 77,3 76,7 78,0
Fullført og bestått på meir enn normert tid (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 9,1 9,3 10,4 10,2 7,5
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 8,8 10,1 11,1 10,8 7,2
Buskerud fylke (UTGÅTT) 11,8 7,3 8,7 10,8 8,1
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 18,7 10,8 17,6 17,1 13,0
Hedmark fylke (UTGÅTT) 10,5 7,4 10,2 11,0 9,1
Hordaland fylke (UTGÅTT) 10,2 10,0 11,1 10,2 10,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 9,9 11,1 10,8 10,5 9,0
Nordland fylke 11,1 14,0 13,3 14,7 10,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,2 8,9 8,4 8,0 6,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 11,6 9,6 7,0 10,4 8,6
Oslo fylke 8,0 8,1 8,7 10,3 6,9
Rogaland fylke 10,3 7,4 9,5 11,1 6,4
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 7,4 7,0 9,1 9,2 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,4 10,4 10,6 9,4 9,5
Telemark fylke (UTGÅTT) 13,2 12,5 12,5 12,1 10,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 11,6 13,4 13,5 12,9 11,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 9,9 9,5 11,4 12,8 7,8
Vestfold fylke (UTGÅTT) 11,9 8,5 11,0 11,0 8,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 9,3 7,4 9,4 11,0 9,5
Fullført med planlagd grunnkompetanse
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 0,5 0,4 0,3 0,5
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 3,0 3,6 3,8 3,0
Buskerud fylke (UTGÅTT) 1,9 2,2 2,4 3,3
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 0,8 0,3
Hedmark fylke (UTGÅTT) 0,8 0,6 1,1 0,6
Hordaland fylke (UTGÅTT) 0,7 0,6 0,7 0,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,5 0,6 1,3 1,1
Nordland fylke 0,6 0,4 0,4 0,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 0,9 1,7 0,9 2,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 0,1 0,3 0,1
Oslo fylke 1,6 1,4 1,6 1,5
Rogaland fylke 3,7 3,5 3,3 3,3
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 0,4 0,4 0,2 0,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 2,4 3,8 2,7
Telemark fylke (UTGÅTT) 4,0 3,1 1,1 1,2
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 0,6 0,3
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 1,0 1,7 2,4 2,0
Vestfold fylke (UTGÅTT) 0,2 0,3 0,3 0,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 0,3 0,9 0,9 1,3
I opplæring fem år etter påbyrja Vg1(prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 1,4 1,5 1,5 0,7 1,3
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 1,3 1,6 1,6 0,9 2,4
Buskerud fylke (UTGÅTT) 1,9 1,3 1,0 1,3 1,1
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 3,6 4,3 3,1 4,7 3,8
Hedmark fylke (UTGÅTT) 2,3 2,9 1,7 0,8 2,0
Hordaland fylke (UTGÅTT) 2,5 2,4 3,1 2,4 2,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2,8 1,8 1,7 1,9 2,3
Nordland fylke 2,8 3,1 1,9 2,5 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,0 2,2 3,5 1,6 1,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 1,8 2,2 1,6 1,8 1,9
Oslo fylke 1,5 1,8 1,6 1,3 1,6
Rogaland fylke 1,8 1,8 2,3 1,7 2,2
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 1,9 1,3 2,1 1,6 1,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,1 2,1 2,6 2,0 1,5
Telemark fylke (UTGÅTT) 2,2 2,3 2,4 1,7 2,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 1,9 2,6 4,1 2,4 2,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 1,7 2,0 2,1 1,9 1,2
Vestfold fylke (UTGÅTT) 1,5 1,9 2,6 1,1 1,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 1,8 2,5 1,5 1,4 2,0
Fullført, ikkje bestått (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 5,1 4,9 4,8 4,5 4,8
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 6,9 6,1 8,2 4,6 5,3
Buskerud fylke (UTGÅTT) 9,7 7,9 8,0 6,6 5,7
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 14,3 7,5 6,0 11,5 5,4
Hedmark fylke (UTGÅTT) 6,3 6,8 7,6 6,3 5,3
Hordaland fylke (UTGÅTT) 8,0 6,3 5,8 5,7 5,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 7,2 4,9 4,8 3,1 2,5
Nordland fylke 9,2 6,7 6,4 6,8 5,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,7 5,9 6,5 4,8 4,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 6,0 5,0 6,6 4,5 4,5
Oslo fylke 8,4 7,7 7,6 6,5 7,3
Rogaland fylke 5,5 5,6 5,6 3,3 3,9
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 6,1 2,9 4,8 3,6 3,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,5 5,7 5,7 6,1 5,0
Telemark fylke (UTGÅTT) 8,5 5,7 5,6 5,5 5,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 9,5 9,1 9,7 7,6 7,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 5,9 7,1 5,7 4,5 5,4
Vestfold fylke (UTGÅTT) 9,7 7,2 6,9 5,2 6,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 9,0 7,8 6,9 5,6 5,2
Slutta (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (UTGÅTT) 2,8 3,3 3,6 3,0 3,0
Aust-Agder fylke (UTGÅTT) 2,9 3,3 2,6 3,1 3,0
Buskerud fylke (UTGÅTT) 5,4 4,4 4,3 4,4 3,2
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) 8,0 13,2 6,3 6,6 10,5
Hedmark fylke (UTGÅTT) 3,6 4,4 4,1 3,4 2,5
Hordaland fylke (UTGÅTT) 4,6 3,9 3,8 3,8 4,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,6 4,4 4,4 3,1
Nordland fylke 5,3 5,9 5,8 6,8 5,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,9 2,8 3,3 2,1 2,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (UTGÅTT) 2,9 4,0 3,5 3,2 5,3
Oslo fylke 5,9 4,3 5,5 4,8 4,6
Rogaland fylke 4,5 4,4 4,0 3,4 2,0
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 3,6 2,5 1,1 2,1 3,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 4,4 4,1 3,1 2,4
Telemark fylke (UTGÅTT) 3,8 5,4 4,4 3,9 3,2
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (UTGÅTT) 6,0 4,6 4,7 4,6 4,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (UTGÅTT) 3,5 4,3 3,5 3,1 2,9
Vestfold fylke (UTGÅTT) 4,7 4,4 4,0 4,5 4,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (UTGÅTT) 5,4 4,5 4,0 4,4 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no