Gjennomføring

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 2013
Fullført og bestått på normert tid (prosent)
Akershus fylke 63,4 66,2 65,0 66,2 68,5
Aust-Agder fylke 58,1 58,1 57,6 57,9 60,7
Buskerud fylke 56,0 59,1 59,1 58,9 62,9
Finnmark Finnmárku fylke 35,9 41,6 46,1 43,4 44,7
Hedmark fylke 56,4 61,5 57,7 58,8 62,0
Hordaland fylke 56,1 58,9 58,6 59,5 60,2
Møre og Romsdal fylke 56,5 60,9 60,6 62,1 60,0
Nordland fylke 47,4 49,8 49,1 49,1 52,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 55,6 59,5 59,0 59,1 62,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 54,5 58,0 57,6 58,9 58,9
Oslo fylke 64,5 66,0 64,9 67,2 68,2
Rogaland fylke 58,0 60,2 60,2 61,7 63,7
Sogn og Fjordane fylke 59,6 62,1 61,7 61,8 64,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 56,8 57,1 56,9 58,2 59,2
Telemark fylke 54,1 55,9 57,4 59,1 60,1
Troms Romsa fylke 50,0 51,3 49,8 53,1 54,7
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 58,9 60,6 60,1 60,6 63,5
Vestfold fylke 53,8 60,4 58,0 60,1 61,6
Østfold fylke 52,5 55,0 56,6 56,5 59,4
Fullført og bestått på meir enn normert tid (prosent)
Akershus fylke 13,0 12,0 13,5 13,8 10,8
Aust-Agder fylke 13,8 13,7 14,5 15,6 13,0
Buskerud fylke 14,9 13,2 14,2 15,2 12,7
Finnmark Finnmárku fylke 17,5 13,4 17,6 17,5 17,9
Hedmark fylke 14,7 10,2 13,9 15,0 13,8
Hordaland fylke 15,0 14,8 14,7 15,1 14,4
Møre og Romsdal fylke 16,1 15,6 15,6 14,2 15,4
Nordland fylke 17,6 16,6 17,5 18,1 15,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,2 14,0 14,2 14,9 14,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 15,6 14,0 14,3 15,5 14,5
Oslo fylke 9,8 10,1 11,3 11,5 9,5
Rogaland fylke 15,9 14,6 15,8 15,9 13,8
Sogn og Fjordane fylke 15,0 15,7 16,8 16,6 14,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 14,4 15,9 15,5 15,7 15,4
Telemark fylke 16,7 16,9 16,9 15,7 15,8
Troms Romsa fylke 15,6 15,1 17,6 16,5 15,8
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 14,9 14,8 15,0 15,6 13,1
Vestfold fylke 13,3 12,6 14,2 14,3 13,1
Østfold fylke 12,9 12,4 13,7 15,9 14,1
Fullført med planlagd grunnkompetanse
Akershus fylke 2,2 2,6 2,5 2,3
Aust-Agder fylke 2,1 2,3 2,5 2,9
Buskerud fylke 3,3 3,3 2,9 3,8
Finnmark Finnmárku fylke 1,7 1,1 1,6 1,1
Hedmark fylke 2,5 1,9 2,1 2,3
Hordaland fylke 2,4 2,5 2,7 2,9
Møre og Romsdal fylke 1,2 1,4 1,6 1,7
Nordland fylke 1,5 1,3 1,4 1,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,4 1,6 1,5 2,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 0,9 1,1 1,8 2,7
Oslo fylke 1,8 1,5 1,6 1,7
Rogaland fylke 2,9 2,8 2,8 2,7
Sogn og Fjordane fylke 1,4 1,0 1,5 1,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,9 1,8 2,6 2,5
Telemark fylke 2,4 1,9 2,5 2,2
Troms Romsa fylke 1,6 1,9 1,3 1,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 2,3 2,2 2,6 2,5
Vestfold fylke 3,1 3,0 2,7 2,6
Østfold fylke 2,6 2,1 2,1 2,9
I opplæring fem år etter påbyrja Vg1(prosent)
Akershus fylke 4,2 3,9 3,9 3,3 3,4
Aust-Agder fylke 5,6 6,0 6,5 5,4 6,8
Buskerud fylke 5,0 4,4 5,1 4,3 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 10,4 11,2 9,4 10,0 9,6
Hedmark fylke 5,0 5,7 5,4 5,1 5,8
Hordaland fylke 6,7 5,8 6,7 6,3 6,1
Møre og Romsdal fylke 6,4 5,1 5,2 5,2 6,8
Nordland fylke 7,5 8,3 8,5 8,5 8,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,4 6,7 7,9 6,1 6,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 5,8 6,1 5,1 4,8 5,7
Oslo fylke 3,0 3,2 3,3 2,6 3,4
Rogaland fylke 5,4 5,1 5,3 5,6 6,3
Sogn og Fjordane fylke 7,4 5,7 7,0 5,6 6,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,7 5,7 6,5 6,6 6,1
Telemark fylke 5,2 5,7 6,0 5,4 6,1
Troms Romsa fylke 5,7 7,2 6,9 6,8 6,9
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 5,4 5,0 4,9 5,2 5,0
Vestfold fylke 5,8 4,9 5,2 4,0 5,1
Østfold fylke 6,1 6,0 5,2 5,3 6,0
Fullført, ikkje bestått (prosent)
Akershus fylke 6,8 6,1 5,7 5,7 6,2
Aust-Agder fylke 7,5 6,4 7,5 6,0 5,2
Buskerud fylke 8,7 7,4 7,1 6,8 6,3
Finnmark Finnmárku fylke 10,2 7,7 5,7 7,6 5,4
Hedmark fylke 6,8 6,5 6,3 6,4 5,0
Hordaland fylke 7,9 6,5 6,1 5,9 5,7
Møre og Romsdal fylke 5,5 4,9 4,7 4,1 4,1
Nordland fylke 6,8 6,0 6,5 5,5 5,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,9 5,8 5,4 6,0 4,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 7,1 6,3 6,9 4,0 4,3
Oslo fylke 10,5 9,2 8,3 7,1 8,4
Rogaland fylke 5,3 5,0 4,6 3,8 4,4
Sogn og Fjordane fylke 5,1 4,4 4,4 3,1 3,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,9 6,4 6,6 6,1 5,4
Telemark fylke 8,0 5,7 5,3 5,0 5,0
Troms Romsa fylke 9,2 8,8 7,9 7,9 6,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 5,9 5,7 5,8 4,5 5,2
Vestfold fylke 8,6 6,3 6,3 5,8 6,0
Østfold fylke 9,8 8,3 7,5 6,7 6,1
Slutta (prosent)
Akershus fylke 12,6 9,6 9,3 8,5 8,8
Aust-Agder fylke 14,9 13,7 11,6 12,6 11,5
Buskerud fylke 15,5 12,6 11,2 11,9 9,8
Finnmark Finnmárku fylke 25,9 24,3 20,0 19,8 21,3
Hedmark fylke 17,0 13,6 14,8 12,5 11,1
Hordaland fylke 14,3 11,4 11,5 10,4 10,7
Møre og Romsdal fylke 15,5 12,3 12,5 12,8 12,0
Nordland fylke 20,7 17,8 17,1 17,4 17,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 15,9 12,6 11,9 12,3 10,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 16,9 14,7 15,0 15,0 13,9
Oslo fylke 12,2 9,7 10,7 10,0 8,8
Rogaland fylke 15,4 12,2 11,3 10,2 9,1
Sogn og Fjordane fylke 12,9 10,7 9,0 11,3 10,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 15,3 13,0 12,6 10,9 11,5
Telemark fylke 16,0 13,4 12,6 12,4 10,8
Troms Romsa fylke 19,5 16,0 16,0 14,4 15,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 14,9 11,7 11,9 11,5 10,8
Vestfold fylke 18,6 12,8 13,4 13,0 11,7
Østfold fylke 18,6 15,8 14,8 13,5 11,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no