Gjennomføring

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 2013
Fullført og bestått på normert tid (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 44,5 47,5 46,7 47,9 49,9
Aust-Agder fylke (utgått) 42,5 42,5 47,2 43,4 46,2
Buskerud fylke (utgått) 44,0 44,0 43,7 46,2 48,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,0 27,8 30,7 34,1 31,5
Hedmark fylke (utgått) 37,3 43,6 40,1 41,5 43,1
Hordaland fylke (utgått) 46,4 45,1 44,9 45,4 46,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 47,9 51,1 51,1 51,0 46,1
Nordland fylke 33,3 36,3 33,7 34,4 37,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 42,7 44,5 46,6 48,0 52,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 36,0 42,4 37,6 44,1 43,5
Oslo fylke 42,2 45,2 41,5 43,4 42,9
Rogaland fylke 51,2 50,0 50,8 52,3 49,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 41,8 43,1 49,6 47,3 49,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 39,7 43,3 40,4 44,6 42,5
Telemark fylke (utgått) 44,8 42,8 48,3 47,1 45,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 36,5 35,2 40,1 40,7 40,0
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 48,2 50,1 46,8 51,8 49,9
Vestfold fylke (utgått) 37,5 40,5 38,5 39,9 39,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 33,7 36,8 37,4 37,8 40,3
Fullført og bestått på meir enn normert tid (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,5 16,6 18,6 18,6 15,8
Aust-Agder fylke (utgått) 24,7 20,7 20,9 22,3 20,3
Buskerud fylke (utgått) 18,4 21,5 19,3 20,2 17,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,9 18,1 22,4 21,3 27,0
Hedmark fylke (utgått) 23,4 16,1 17,9 21,6 23,2
Hordaland fylke (utgått) 21,9 20,6 19,2 20,5 19,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 21,7 20,7 18,7 20,5 22,4
Nordland fylke 25,4 21,7 26,0 24,0 22,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 20,3 20,9 20,3 16,9 18,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 22,2 20,9 24,2 19,7 20,5
Oslo fylke 15,6 13,3 16,2 16,2 17,5
Rogaland fylke 22,7 20,8 21,4 18,6 20,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 30,3 28,3 25,2 24,5 27,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,6 22,6 22,8 23,7 22,0
Telemark fylke (utgått) 18,6 22,5 19,8 20,1 23,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 20,9 19,2 21,0 21,1 20,7
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 23,8 20,2 20,3 17,3 19,7
Vestfold fylke (utgått) 17,2 18,8 19,0 21,1 21,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19,5 16,2 20,1 22,4 20,0
Fullført med planlagd grunnkompetanse (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 5,8 7,1 7,5 6,4
Aust-Agder fylke (utgått) 1,9 2,1 3,4 4,2
Buskerud fylke (utgått) 4,8 6,1 3,8 4,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2,9 1,7 4,8 1,1
Hedmark fylke (utgått) 5,0 4,9 4,6 4,6
Hordaland fylke (utgått) 5,1 5,5 5,8 6,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 0,4 2,5 2,3 2,7
Nordland fylke 3,0 2,6 2,2 2,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 3,0 2,5 3,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 2,2 2,1 4,3 6,2
Oslo fylke 3,8 3,1 3,4 3,3
Rogaland fylke 3,8 3,8 3,6 3,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,0 1,4 3,0 3,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,6 2,4 2,7 3,6
Telemark fylke (utgått) 0,9 2,1 5,0 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 4,5 3,1 2,0
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 5,0 3,3 3,3 4,3
Vestfold fylke (utgått) 7,4 7,4 6,7 6,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 6,8 5,7 4,1 6,8
I opplæring fem/seks år etter påbyrja Vg1(prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,5 2,9 3,8 3,3
Aust-Agder fylke (utgått) 3,3 4,7 6,6 4,6 6,1
Buskerud fylke (utgått) 3,7 3,8 3,9 4,4 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,2 9,2 10,8 7,2 8,8
Hedmark fylke (utgått) 4,5 5,0 6,2 5,1 5,0
Hordaland fylke (utgått) 5,8 5,5 6,1 5,3 5,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,6 4,7 3,7 4,0
Nordland fylke 7,1 6,6 6,4 7,8 7,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,0 6,9 7,8 5,3 4,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 5,7 4,9 3,7 4,6 3,9
Oslo fylke 3,5 3,0 3,7 5,2 4,3
Rogaland fylke 4,3 3,8 4,8 5,5 5,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 6,3 5,2 7,5 5,0 5,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,8 5,9 6,9 6,7 6,3
Telemark fylke (utgått) 4,5 4,9 4,2 6,1 4,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 5,1 6,5 4,5 4,9 7,2
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 3,3 3,7 3,3 3,9 3,8
Vestfold fylke (utgått) 6,5 4,7 4,6 3,7 4,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 5,6 5,2 4,3 4,5 5,7
Fullført, ikkje bestått (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 8,7 6,5 7,3 6,4 7,3
Aust-Agder fylke (utgått) 7,2 8,0 5,6 5,8 4,4
Buskerud fylke (utgått) 8,1 6,0 7,2 7,0 7,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 7,4 5,2 4,7 3,7 3,7
Hedmark fylke (utgått) 6,6 6,4 5,3 6,0 4,3
Hordaland fylke (utgått) 7,8 5,8 5,7 5,7 4,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,9 4,6 3,8 4,0 4,7
Nordland fylke 4,1 4,8 5,0 4,4 4,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,3 6,1 4,6 6,7 4,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 6,5 5,3 5,1 1,9 4,0
Oslo fylke 12,7 12,2 8,0 7,7 9,1
Rogaland fylke 3,8 3,6 2,8 4,2 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,6 4,8 2,4 2,8 2,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 6,1 6,9 6,2 6,0 5,0
Telemark fylke (utgått) 5,0 6,3 5,1 3,8 4,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 7,1 6,8 5,8 6,9 4,8
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 5,8 4,0 5,8 5,0 5,2
Vestfold fylke (utgått) 7,7 5,2 5,0 5,4 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 8,3 8,8 7,4 7,5 6,6
Slutta (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,0 19,1 17,4 15,7 17,3
Aust-Agder fylke (utgått) 22,3 22,2 17,6 20,5 18,8
Buskerud fylke (utgått) 25,8 20,0 19,9 18,4 18,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 39,5 37,0 29,6 28,8 27,8
Hedmark fylke (utgått) 28,2 24,0 25,6 21,3 19,7
Hordaland fylke (utgått) 18,1 17,9 18,5 17,4 17,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 21,2 18,6 19,3 18,5 20,1
Nordland fylke 30,1 27,5 26,3 27,2 25,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 24,7 18,3 17,7 20,6 16,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 29,7 24,4 27,3 25,4 22,0
Oslo fylke 26,0 22,4 27,4 24,2 22,8
Rogaland fylke 17,9 17,9 16,4 15,8 15,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 18,0 16,6 13,9 17,5 11,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 26,8 19,7 21,3 16,3 20,7
Telemark fylke (utgått) 27,1 22,6 20,6 17,9 16,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 30,5 28,1 24,1 23,3 25,2
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 19,0 16,9 20,6 18,7 16,9
Vestfold fylke (utgått) 31,1 23,3 25,6 23,3 23,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 32,9 26,2 25,0 23,6 20,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no