Elevar, lærarar, skolar

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle videregående skoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Tal for lærarar er berre synleg under «Offentlig» (Utval). Sjå Indikatorveiledning.

 

Talet på elevar på programområdenivå finn du på udir.no/statistikk

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Talet på elevar
Agder fylke 10 393 10 507
Akershus fylke (utgått) 21 482 21 687 22 084
Aust-Agder fylke (utgått) 4 294 4 277 4 154
Buskerud fylke (utgått) 8 622 8 665 8 624
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2 953 2 880 2 854
Hedmark fylke (utgått) 6 837 6 869 6 621
Hordaland fylke (utgått) 16 317 15 983 15 857
Innlandet fylke 12 517 12 569
Møre og Romsdal fylke 9 613 9 551 9 385 9 324 9 332
Nordland fylke 9 257 8 910 8 581 8 305 7 879
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 5 283
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 6 529 6 368 6 201
Oslo fylke 16 108 16 185 16 451 16 773 17 413
Rogaland fylke 16 965 16 929 16 603 16 404 16 526
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4 086 4 063 3 998
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 10 344
Telemark fylke (utgått) 6 082 6 002 5 857
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 8 111 7 988
Troms Romsa fylke (utgått) 5 815 5 829 5 755
Trøndelag - Trööndelage fylke 15 396 15 396 14 935 15 131
Vest-Agder fylke (utgått) 6 420 6 648 6 598
Vestfold fylke (utgått) 8 607 8 495 8 352
Vestfold og Telemark fylke 14 114 14 090
Vestland fylke 19 634 19 587
Viken fylke 41 242 41 113
Østfold fylke (utgått) 10 137 9 578 9 947
Talet på skolar
Agder fylke 18 18
Akershus fylke (utgått) 34 34 34
Aust-Agder fylke (utgått) 7 7 7
Buskerud fylke (utgått) 13 13 13
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10 10 10
Hedmark fylke (utgått) 15 15 14
Hordaland fylke (utgått) 40 34 33
Innlandet fylke 28 27
Møre og Romsdal fylke 23 23 23 23 22
Nordland fylke 17 17 17 17 17
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 11
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 14 14 14
Oslo fylke 27 28 28 28 28
Rogaland fylke 26 26 26 26 26
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12 12 12
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 21
Telemark fylke (utgått) 11 11 11
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 22 23
Troms Romsa fylke (utgått) 14 14 14
Trøndelag - Trööndelage fylke 32 32 32 33
Vest-Agder fylke (utgått) 11 11 11
Vestfold fylke (utgått) 11 10 10
Vestfold og Telemark fylke 21 22
Vestland fylke 45 44
Viken fylke 58 58
Østfold fylke (utgått) 11 11 11
Talet på lærarar
Agder fylke 1 662
Akershus fylke (utgått) 3 017 3 000 3 043
Aust-Agder fylke (utgått) 671 665 660
Buskerud fylke (utgått) 1 267 1 263 1 269
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 468 464 482
Hedmark fylke (utgått) 1 024 1 025 997
Hordaland fylke (utgått) 2 421 2 388 2 333
Innlandet fylke 1 893
Møre og Romsdal fylke 1 366 1 379 1 366 1 328
Nordland fylke 1 594 1 590 1 516 1 475
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 858 884
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 937 898 886
Oslo fylke 1 969 2 002 2 086 2 195
Rogaland fylke 2 273 2 247 2 280 2 277
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 653 662 669
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 579 1 582
Telemark fylke (utgått) 810 813 832
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 1 433
Troms Romsa fylke (utgått) 989 980 997
Trøndelag - Trööndelage fylke 2 397 2 321
Vest-Agder fylke (utgått) 983 982 1 001
Vestfold fylke (utgått) 1 129 1 190 1 141
Vestfold og Telemark fylke 1 930
Vestland fylke 3 063
Viken fylke 5 821
Østfold fylke (utgått) 1 363 1 345 1 369
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no