Elevar, lærarar, skolar

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)

Tal for lærarar er berre synleg under «Offentlig» (Utval). Sjå Indikatorveiledning.

 

Talet på elevar på programområdenivå finn du på udir.no/statistikk

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Talet på elevar 18 402 18 757 18 699 18 356 18 242
Talet på skolar 38 38 39 38 39
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no