Elevar, lærarar, skolar

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (utgått) vises her.

Tal for lærarar er berre synleg under «Offentlig» (Utval). Sjå Indikatorveiledning.

 

Talet på elevar på programområdenivå finn du på udir.no/statistikk

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Talet på elevar 10 950 11 026 10 535 10 864
Talet på skolar 20 20 20 20
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no