Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Elevar, lærarar, skolar

Illustrasjon for en enhet
Fitjar vidaregåande skule
Havnavegen 2
5419 FITJAR
Org.nr 974557630
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier

Skoleporten legges ned 1. juli 2021.

 

Denne statistikken er tilgjengelig på udir.no/statistikk

Elevtall i videregående skole og skoler

Lærere i videregående skole