Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ytterøy barne- og ungdomsskole
Midtbygda 100
7629 YTTERØY
Org.nr 875289802
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 7,0 7,5 8,4 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,6 8,2 8,1 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,3 117,3 127,9 142,9 163,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,6 7,5 5,7 5,0 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,0 9,3 9,0 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 9,0 6,0 7,7 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 11,4 10,5 10,4 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,7 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 903 4 546 4 874 5 374 5 344
Undervisningstimer totalt per elev 68 75 89 90 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no