Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ytterøy barne- og ungdomsskole
Midtbygda 100
7629 YTTERØY
Org.nr 875289802
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 6,2 7,0 7,5 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,3 9,6 8,2 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,7 34,3 117,3 127,9 142,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 26,6 7,5 5,7 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 12,3 11,0 9,3 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 9,7 9,0 6,0 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 10,8 11,4 10,5 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 290 3 903 4 546 4 874 5 374
Undervisningstimer totalt per elev 74 68 75 89 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no