Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ytteren skole
Langdalen 110
8614 MO I RANA
Org.nr 875287052
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,0 20,0 20,7 21,9 21,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,7 13,1 12,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,5 74,6 62,4 66,9 97,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 16,7 18,6 16,3 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,7 13,3 12,7 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,2 16,2 15,0 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 90,1 94,1 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 905 13 474 13 580 14 382 14 082
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 56 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no