Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ytteren skole
Langdalen 110
8614 MO I RANA
Org.nr 875287052
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 19,0 20,0 20,7 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 13,7 13,7 13,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,2 89,5 74,6 62,4 66,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 14,1 16,7 18,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 13,7 13,7 13,3 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 16,6 16,2 16,2 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 100,0 94,9 90,1 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 733 12 905 13 474 13 580 14 382
Undervisningstimer totalt per elev 64 54 54 56 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no