Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ytrebygda skole
Skagevegen 38
5258 BLOMSTERDALEN
Org.nr 974738597
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,9 28,3 27,6 34,3 38,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 14,1 13,8 13,1 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,0 62,7 74,3 83,1 60,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 17,1 15,3 12,8 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 18,8 18,4 17,5 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,5 23,8 21,7 22,8 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 514 14 098 14 896 18 240 20 568
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 48 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no