Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ytre Herøy ungdomsskule
Lisjebøvegen 14
6091 FOSNAVÅG
Org.nr 974616777
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Ytre Herøy ungdomsskule 25,0 24,2 23,8 24,6 24,4
Herøy kommune 99,7 100,0 98,5 96,5 96,9
Møre og Romsdal fylke 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8 3 166,4
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Ytre Herøy ungdomsskule 11,4 11,9 12,6 12,0 11,4
Herøy kommune 12,4 12,2 12,3 12,1 11,6
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,7 11,4 11,3 11,0
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ytre Herøy ungdomsskule 2 2 2 1 2
Herøy kommune 12 12 13 14 14
Møre og Romsdal fylke 467 498 513 548 566
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ytre Herøy ungdomsskule 102,3 152,7 135,2 249,5 103,9
Herøy kommune 90,1 88,7 82,2 76,0 72,3
Møre og Romsdal fylke 68,3 63,8 61,5 57,6 55,3
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ytre Herøy ungdomsskule 8,8 6,2 7,6 4,1 9,4
Herøy kommune 11,8 11,9 13,1 14,1 14,4
Møre og Romsdal fylke 15,4 16,4 16,6 17,7 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ytre Herøy ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herøy kommune 12,9 12,6 12,6 12,3 11,8
Møre og Romsdal fylke 12,5 12,4 12,0 11,8 11,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ytre Herøy ungdomsskule 15,2 16,0 16,9 16,1 15,2
Herøy kommune 14,9 15,3 15,8 16,1 15,4
Møre og Romsdal fylke 14,0 14,0 13,9 14,1 13,8
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ytre Herøy ungdomsskule 20,4 22,4 20,1 18,2 18,1
Herøy kommune 15,9 15,7 15,9 15,3 14,8
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,0 15,6 15,6 15,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ytre Herøy ungdomsskule 0,0 0,0
Herøy kommune 13,0 12,6
Møre og Romsdal fylke 14,1 13,1
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ytre Herøy ungdomsskule 0,0 0,0
Herøy kommune 15,7 14,8
Møre og Romsdal fylke 15,3 15,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ytre Herøy ungdomsskule 18,2 18,1
Herøy kommune 18,1 18,2
Møre og Romsdal fylke 18,0 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ytre Herøy ungdomsskule 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1
Herøy kommune 98,4 97,0 98,6 99,3 98,7
Møre og Romsdal fylke 96,6 95,8 95,6 95,3 95,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Ytre Herøy ungdomsskule 12 954 12 589 12 839 13 734 13 813
Herøy kommune 61 317 61 404 61 698 61 137 61 933
Møre og Romsdal fylke 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803 2 037 091
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Ytre Herøy ungdomsskule 57 55 52 55 58
Herøy kommune 58 58 58 59 62
Møre og Romsdal fylke 60 61 63 63 65
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no