Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ytre Herøy ungdomsskule
Lisjebøvegen 14
6091 FOSNAVÅG
Org.nr 974616777
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 25,0 24,2 23,8 24,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,4 11,9 12,6 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,3 102,3 152,7 135,2 249,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 8,8 6,2 7,6 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 15,2 16,0 16,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 20,4 22,4 20,1 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 511 12 954 12 589 12 839 13 734
Undervisningstimer totalt per elev 52 57 55 52 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no