Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ytre Arna skule
Bankvegen 11
5265 YTRE ARNA
Org.nr 974738139
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,0 27,5 30,3 31,1 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,1 12,0 10,7 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,2 84,1 85,5 64,0 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 12,6 12,3 14,7 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,9 13,0 11,8 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 14,3 13,8 11,9 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,1 15,0 13,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 123 17 010 18 758 19 304 16 172
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 59 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no