Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ytre Arna skule
Bankvegen 11
5265 YTRE ARNA
Org.nr 974738139
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 30,3 31,1 24,0 19,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,0 10,7 12,2 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,1 85,5 64,0 53,7 58,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 12,3 14,7 20,6 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,0 11,8 12,2 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,8 11,9 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,0 13,6 14,7 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 010 18 758 19 304 16 172 12 551
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 66 61 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no