Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Workinnmarka skole
Stubben 36
9016 TROMSØ
Org.nr 979446292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 23,4 20,8 19,5 19,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 12,7 14,6 15,1 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,4 85,2 113,0 130,5 146,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 14,1 11,9 10,4 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 12,7 14,8 15,4 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 15,9 19,6 17,1 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,6 97,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 466 16 432 14 168 13 003 13 290
Undervisningstimer totalt per elev 50 58 51 49 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no