Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wilds Minne skole
Marviksveien 90
4632 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598736
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 24,8 24,0 25,4 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 17,8 18,2 16,9 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,0 220,7 128,6 130,8 116,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 6,8 12,4 11,5 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 17,8 18,5 17,0 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,9 20,3 22,0 21,3 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 095 15 567 15 552 16 722 18 896
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 41 44 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no