Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wennersborg skole
Gesellveien 5
3616 KONGSBERG
Org.nr 975284697
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,3 28,8 29,5 25,9 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 10,8 10,1 11,8 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,2 53,7 64,7 54,5 44,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 16,3 12,5 17,1 27,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,8 10,2 11,8 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 13,0 12,2 15,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 96,5 95,6 100,0 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 760 17 284 17 386 15 248 13 381
Undervisningstimer totalt per elev 62 69 73 63 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no