Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wennersborg skole
Gesellveien 5
3616 KONGSBERG
Org.nr 975284697
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 28,3 28,8 29,5 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,0 10,8 10,1 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,5 57,2 53,7 64,7 54,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 15,7 16,3 12,5 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,9 10,8 10,2 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 14,9 13,0 12,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4 95,3 96,5 95,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 291 15 760 17 284 17 386 15 248
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 69 73 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no