Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wang Ung Stavanger AS (privat)
Gunnar Warebergs Gate 5
4021 STAVANGER
Org.nr 916579632
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Wang Ung Stavanger AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 12,8 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 12,4 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,5 144,0 550,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 7,8 1,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 22,1 18,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 28,1 22,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,1 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 65,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 876 7 635 11 065
Undervisningstimer totalt per elev 45 53 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no