Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wang Ung Sandnes AS (privat)
Asheimveien 45
4318 SANDNES
Org.nr 816578892
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Wang Ung Sandnes AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 207,1 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 710 3 714
Undervisningstimer totalt per elev 59 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no