Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wang Ung Oslo AS (privat)
Haslevangen 16
0579 OSLO
Org.nr 913946065
Privatskole
Grunnskole
8.-13. trinn
Skoleeier: Wang Ung Oslo AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 6,5 16,6 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 20,3 19,3 19,2 16,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 5 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 222,2 222,2 57,0 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 8,4 32,5 34,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 30,0 28,5 28,4 25,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 30,0 29,9 30,0 27,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 30,0 27,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 938 4 083 10 512 14 444
Undervisningstimer totalt per elev 32 34 34 39
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no