Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wang Tønsberg AS (privat)
Grenaderveien 11
3122 TØNSBERG
Org.nr 995354071
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Wang Tønsberg AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 241,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 27,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 27,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 904
Undervisningstimer totalt per elev 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no