Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wang Tønsberg AS (privat)
Grenaderveien 11
3122 TØNSBERG
Org.nr 995354071
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Wang Tønsberg AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Wang Tønsberg AS (privat) 9,8 11,7 12,7
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Wang Tønsberg AS (privat) 19,6 16,5 14,9
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Wang Tønsberg AS (privat) 1 0 1
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Wang Tønsberg AS (privat) 223,5 520,0 241,9
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Wang Tønsberg AS (privat) 8,3 3,0 5,8
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 0,0 0,0 0,0
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 29,2 24,5 22,3
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Wang Tønsberg AS (privat) 31,3 28,5 27,4
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 0,0 0,0
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 0,0 0,0
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 28,5 27,4
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Wang Tønsberg AS (privat) 100,0 95,3 97,1
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Wang Tønsberg AS (privat) 6 071 7 257 7 904
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Wang Tønsberg AS (privat) 34 40 44
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no