Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wang Tønsberg AS (privat)
Grenaderveien 11
3122 TØNSBERG
Org.nr 995354071
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Wang Tønsberg AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 11,7 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 19,6 16,5 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 223,5 520,0 241,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 3,0 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 29,2 24,5 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 31,3 28,5 27,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 28,5 27,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,3 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 071 7 257 7 904
Undervisningstimer totalt per elev 34 40 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no