Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wang Tønsberg AS (privat)
Grenaderveien 11
3122 TØNSBERG
Org.nr 995354071
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Wang Tønsberg AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Wang Tønsberg AS (privat) 9,8 11,7 12,7
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Wang Tønsberg AS (privat) 19,6 16,5 14,9
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Wang Tønsberg AS (privat) 1 0 1
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Wang Tønsberg AS (privat) 223,5 520,0 241,9
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Wang Tønsberg AS (privat) 8,3 3,0 5,8
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 0,0 0,0 0,0
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 29,2 24,5 22,3
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Wang Tønsberg AS (privat) 31,3 28,5 27,4
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 0,0 0,0
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 0,0 0,0
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Wang Tønsberg AS (privat) 28,5 27,4
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Wang Tønsberg AS (privat) 100,0 95,3 97,1
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Wang Tønsberg AS (privat) 6 071 7 257 7 904
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Wang Tønsberg AS (privat) 34 40 44
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no