Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wang Hamar AS (privat)
Kornsilovegen 54
2316 HAMAR
Org.nr 913391470
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Wang Hamar AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 285,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 788
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no