Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Wang Fredrikstad AS (privat)
Stadion 3
1671 KRÅKERØY
Org.nr 986779795
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Wang Fredrikstad AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Wang Fredrikstad AS (privat) 4,3
Fredrikstad kommune 59,4 65,1 69,8 70,5 71,9
Viken fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Wang Fredrikstad AS (privat) 14,8
Fredrikstad kommune 11,2 10,9 10,3 11,0 11,2
Viken fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Wang Fredrikstad AS (privat) 0
Fredrikstad kommune 5 6 7 6 6
Viken fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Wang Fredrikstad AS (privat) 0,0
Fredrikstad kommune 135,3 113,3 89,1 116,2 111,4
Viken fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Wang Fredrikstad AS (privat) 0,0
Fredrikstad kommune 7,9 9,1 10,7 8,7 9,0
Viken fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Wang Fredrikstad AS (privat) 0,0
Fredrikstad kommune 15,2 15,9 15,2 16,7 15,6
Viken fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Wang Fredrikstad AS (privat) 22,5
Fredrikstad kommune 12,3 10,6 10,5 11,0 13,6
Viken fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Wang Fredrikstad AS (privat) 22,5
Fredrikstad kommune 15,8 15,1 15,7 17,1 17,0
Viken fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Wang Fredrikstad AS (privat) 0,0
Fredrikstad kommune 20,6 17,3
Viken fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Wang Fredrikstad AS (privat) 0,0
Fredrikstad kommune 18,1 20,4
Viken fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Wang Fredrikstad AS (privat) 22,5
Fredrikstad kommune 13,2 14,6
Viken fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Wang Fredrikstad AS (privat) 85,5
Fredrikstad kommune 79,8 84,8 91,7 92,8 96,0
Viken fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Wang Fredrikstad AS (privat) 2 740
Fredrikstad kommune 39 691 43 170 45 329 45 404 45 320
Viken fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Wang Fredrikstad AS (privat) 44
Fredrikstad kommune 62 64 68 64 63
Viken fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no