Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vuku barne- og ungdomsskole
Bredingsberg 48
7660 VUKU
Org.nr 974036606
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vuku barne- og ungdomsskole 24,8 25,3 24,8 27,9 26,6
Verdal kommune 173,3 173,4 173,2 176,3 175,0
Trøndelag fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Vuku barne- og ungdomsskole 11,7 11,2 11,7 11,2 10,4
Verdal kommune 12,4 12,1 12,0 12,1 11,8
Trøndelag fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vuku barne- og ungdomsskole 3 4 5 7 6
Verdal kommune 34 42 42 40 41
Trøndelag fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vuku barne- og ungdomsskole 71,9 58,5 49,2 36,5 38,4
Verdal kommune 54,4 44,2 43,6 46,1 44,4
Trøndelag fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vuku barne- og ungdomsskole 13,5 16,6 19,8 24,7 23,2
Verdal kommune 19,7 24,0 24,4 22,6 23,2
Trøndelag fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vuku barne- og ungdomsskole 11,9 12,2 11,0 10,7 10,3
Verdal kommune 12,6 12,4 11,8 11,8 11,9
Trøndelag fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vuku barne- og ungdomsskole 15,4 14,1 16,4 15,5 14,1
Verdal kommune 16,7 15,8 17,7 17,3 15,8
Trøndelag fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vuku barne- og ungdomsskole 15,1 14,1 15,0 15,2 13,4
Verdal kommune 17,2 16,7 16,1 16,5 15,6
Trøndelag fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vuku barne- og ungdomsskole 10,2 11,0
Verdal kommune 13,7 13,2
Trøndelag fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vuku barne- og ungdomsskole 14,2 11,1
Verdal kommune 15,8 16,2
Trøndelag fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vuku barne- og ungdomsskole 18,6 15,2
Verdal kommune 21,7 18,4
Trøndelag fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vuku barne- og ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Verdal kommune 97,7 99,8 100,0 100,0 99,8
Trøndelag fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Vuku barne- og ungdomsskole 14 264 15 143 14 379 15 637 15 751
Verdal kommune 106 979 108 642 110 038 109 365 109 357
Trøndelag fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Vuku barne- og ungdomsskole 59 62 60 62 66
Verdal kommune 58 59 60 59 61
Trøndelag fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no