Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vuku barne- og ungdomsskole
Bredingsberg 48
7660 VUKU
Org.nr 974036606
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 25,3 24,8 27,9 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,2 11,7 11,2 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,9 58,5 49,2 36,5 38,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 16,6 19,8 24,7 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,2 11,0 10,7 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 14,1 16,4 15,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,1 15,0 15,2 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 264 15 143 14 379 15 637 15 751
Undervisningstimer totalt per elev 59 62 60 62 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no